Puteți transmite autocitirea în intervalul 15.04.2024 - 29.04.2024

Pentru eliberarea „Autorizaţiei de deversare”, agentul economic va prezenta următoarele documente:

 • Actele societății (certificat înmatriculare,certificat constatator, buletin sau carte identitate persoana responsabila rețea canalizare)
 • Schiţa reţelei interioare de canalizare;
 • Program de întreţinere a reţelei interioare de canalizare;
 • Planul cadastral al societăţii;
 • Memoriu tehnic de prezentare a activităţii pe care o desfăşuraţi;
 • Buletin de analiză a apelor uzate evacuate în reţeaua publică de canalizare eliberat de către un laborator acreditat şi autorizat (se va anexa autorizarea respectivului laborator);
 • Contract cu societăţi specializate în vederea preluării deşeurilor menajere(uleiuri vegetale, grăsimi, etc.) rezultate din activitatea de producţie.

Pentru contractul de vidanjare,agentul economic va prezenta:

 • Actele societății (certificat înmatriculare,certificat constatator, buletin sau carte identitate persoana responsabila rețea canalizare);
 • Declarație pe propria răspundere privind respectarea legislației în vigoare în domeniul protecției apei. (Descarcă declarația)

Pentru cerere vidanjare,persoana fizică sau juridică, va prezenta:

Prețul unei vidanjări va cuprinde:

 • capacitate 5 mc și 300 l spălare
 • Tarif vidanjare 206,72 lei/cursă;
 • Tarif deplasare utilaj 4 Lei/km, la tot ce depășește 8 km;
 • Tarif preluare ape uzate 2,90lei/mc.
 • Prețurile nu conțin TVA

Preț Autocurățitor pentru operațiuni de decolmatare , spălare și vidanjare:

 • Vidanjare 55 lei/mc;
 • Oră funcționare autocurățitor 500 lei/oră;
 • Tarif deplasare utilaj 5 lei/km;
 • Prețurile nu conțin TVA.