Puteți transmite autocitirea în intervalul 16.05.2024 - 30.05.2024

Laborator Edilul C.G.A.

Edilul C.G.A.

LABORATOARE CONTROL APĂ

- LABORATOR APĂ POTABILĂ (LAP)

- LABORATOR APĂ UZATĂ (LAU)

LABORATORUL DE APĂ POTABILĂ

Funcționează în pavilionul administrativ al Stației de Tratare Calea Pietroasă și are capabilitatea, resursele materiale, umane, financiare, metodele de încercare adecvate pentru efectuarea încercărilor de laborator, precum și posibilitatea de a onora solicitările la termenul și în condițiile impuse de legislația în vigoare.

Are 130 mp laboratoare și aparatură laborator: Balanţă Precisa XT 220 A, Balanţă Precisa XT 620 M, Spectrofotometru cu absorbţie moleculară în UV-VIS JASCO V- 730; pH-metru portabil-WTW 7110, Conductometru portabil, tip HI 99300, Incubator răcire-încălzire ISCO model FTD 10-Ix, Incubator răcire-încălzire ISCO model FTD 10-Ix, Incubator răcire-încălzire ISCO model FTD 10-Ix, Autoclavă sterilizare AES 75, Etuva sterilizator ISCO NS 9200, Etuvă cu convecţie dirijată ISCO NS 9060, Fotometru pentru determinarea clorului liber şi total (Lovibond PC-Checkit chlor LR), Turbidimetru portabil Lovibond TB 210 IR, Autoclav pentru sterilizare cu abur, Nişă cu flux laminar vertical ASAL, tip 700 FLV, autoclav de infecte, baie apă termostatată, Jar – test, lampă UV, frigider, reactivi, sticlărie de laborator, soft calculator + soft spectrofotometru.

Laboratorul de Analiză Apă Potabilă este înscris la Ministerul Sănătăţii (Certificat nr. 554/08.10.2019, valabil 2021), putând efectua monitorizarea operațională a apei potabile. În laborator se face analiza apei potabile și brute, după un program orar bine stabilit. Astfel, parametrul clor liber rezidual se determină din oră în oră, parametrii: pH, indice de permanganat, turbiditate, conductivitate se determină din trei în trei ore, parametrii: amoniu, nitraţi, nitriţi, temperatura, cloruri, duritate, miros şi gust se determină o data la 12 ore, parametrul aluminiu se determina atunci când se realizează tratarea apei potabile. Înregistrarea rezultatelor se face în registrele de analiză.

Analiza propriu-zisă se face conform standardelor de metodă:

Calitatea apei. Determinarea conţinutului de nitriţi. Metoda prin spectrometrie de absorbţie moleculară
SR EN 26777:2002/ C91:2006
Determinarea conţinutului de azotaţi. Partea 3. Metoda spectrometrică cu acid sulfosalicilic
SR ISO 7890-3:2000
Calitatea apei. Determinarea conţinutului de amoniu. Partea 1: Metoda spectrometrică manuală
SR ISO 7150-1:2001
Calitatea apei. Determinarea conţinutului de aluminiu. Metoda spectrometrică cu violet de pirocatechol
SR ISO 10566:2001
Calitatea apei. Determinarea conținutului de cloruri. Titrare cu azotat de argint utilizând cromatul ca indicator (Metoda Mohr)
SR ISO 9297:2001
Determinarea clorului liber şi clorului total. Partea 2: Metoda colorimetrică cu N, N – dietilfenilen-1,4-diamina, destinată controlului de rutină (Determinarea clorului rezidual)
SR EN ISO 7393-2:2002 (STAS 6364/1978)
Calitatea apei. Determinarea conductivităţii electrice
SR EN 27888:1997
Examinarea şi determinarea culorii
SR EN ISO 7887:2012
Determinarea pragului de miros (TON) şi a pragului de gust (TFN)
SR EN 1622:2007
Calitatea apei. Determinarea sumei de calciu şi magneziu. Metoda titrimetrică cu EDTA
SR ISO 6059: 2008
Calitatea apei. Determinarea indicelui de permanganat (Determinarea conţinutului de oxigen dizolvat în apă)
SR EN ISO 8467:2001
Determinarea conţinutului de fier. Metoda cu 1,10 fenantrolină
SR ISO 6332:1996/ C91:2006
Calitatea apei. Determinarea turbidităţii
SR EN ISO 7027-1:2016
Calitatea apei. Determinarea pH-ului
SR EN ISO 10523:2012
Numărarea microorganismelor de cultură, numărarea coloniilor prin însămânţare de medii de cultură Agar; Nr de colonii la 370C şi 220C.
SR EN ISO 6222:2004
Calitatea apei. Numărarea Escherichia coli și a bacteriilor coliforme. Partea 1: Metoda filtrării prin membrană pentru ape cu conținut scăzut de bacterii
SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Calitatea apei. Identificarea şi numărarea enterococilor intestinali. Partea 2: Metoda prin filtrare pe membrană
SR EN ISO 7899-2/2002
Calitatea apei. Numărarea Clostridium Perfrigens. Metoda prin filtrare prin membrană
SR EN ISO 14189:2017
Calitatea apei. Prelevare. Partea 1 Ghid general pentru stabilirea programelor și a tehnicilor de prelevare
SR EN ISO 5667-1/AC/2007
Calitatea apei. Prelevare. Partea 1 Ghid general pentru stabilirea programelor și a tehnicilor de prelevare
SR EN ISO 5667-1:2008
Calitatea apei. Prelevare. Partea 3: Conservarea și manipularea probelor de apă (ISO 5667-3/2018, ed. 5 - standard în lb. engleză)
SR EN ISO 5667-3:2018
Calitatea apei. Prelevare. Partea 5: Ghid pentru prelevarea apei potabile din stațiile de tratare și rețeaua de distribuție
SR EN ISO 5667-5:2017
Calitatea apei. Prelevare pentru analiză microbiologică
SR EN ISO 19458:2007
Calitatea apei. Linii directoare pentru numărarea microorganismelor în mediul de cultură
SR EN ISO 8199/2008
Microbiologia alimentelor şi furajelor. Cerinţe generale şi ghid pentru examenele microbiologice
SR EN ISO 7218:2007

În vederea acreditării RENAR, ambele laboratoare (LAP și LAU) au implementat Sistemul de Management conform SR EN ISO/IEC 17025:2018 - Cerințe generale pt. competența laboratoarelor de încercări și etalonări și a avut loc și instruirea personalului laboratoarelor față de Proiectarea, documentarea și implementarea Sistemului de Management SR EN ISO/CEI 17025:2018, program de instruire desfășurat în cadrul Programului Operațional Competitivitate.

LABORATORUL DE APĂ UZATĂ

funcționează în actualul pavilion administrativ al Stației de Epurare și are capabilitatea, resursele materiale, umane, financiare, metodele de încercare adecvate pentru efectuarea încercărilor de laborator, precum și posibilitatea de a onora solicitările la termenul și în condițiile impuse de legislația în vigoare. Laboratorul este dotat cu aparatura necesară efectuării acestora, constând în: sticlărie şi ustensile de laborator, reactivi, Balanţă analitică electronică tip AB 250 D, Balanţă analitică ABJ 320-4NM, Balanţă tehnică, Spectrofotometru METERTECK SP 830, Incubator cu răcire ISCO FT-BOD/L, Incintă termostatată (etuvă) tip VWR Scientific 1370 FM, Cuptor calcinare F6020 C, Oxigenometru portabil, Fotocolorimetru multiparametru staţionar C214, centrifugă, microscop, nişă, agitator, frigider etc. (detaliat în POS-07 „Monitorizarea calităţii apei uzate”).

În Stația de Epurare se implementează Proiectul „Reabilitarea Staţiei de Epurare – Linia apei” (2019), fiind emis ordinul de începerea lucrărilor nr. 16826/23.05.2019.

Proiectul prevede și reabilitarea pavilionului administrativ și pavilionului vestiare existente (camere laborator, depozite reactivi și sticlărie, cameră aparatură, grup sanitar) - 131 mp; corp nou de legătură între cele două pavilioane pentru acces unic laborator -16,4 mp; dotare aparatura de laborator nouă; prelevatoare automate de recoltare probe (din oră în oră) pentru influent (montat în hala grătare) și efluent (montat lângă cămin apă epurată).

LABORATORUL DE APĂ UZATĂ efectuează analize ale apei uzate deversate din Stația de Epurare Câmpulung, Stația de Epurare Valea Mare Pravăț, Decantorul Imhoff Pescăreasa și efectuează monitorizarea a 26 de agenți economici, conform Planului anual de prelevare.

Analiza propriu-zisă se face conform standardelor de metodă:

Pentru Staţia de Epurare Câmpulung:

 • Calitatea apei. Determinarea pH-ului - SR EN ISO 10523:2012
 • Calitatea apei. Determinarea substanţelor extractibile cu solvenţi. Metoda gravimetrică - SR 7587:1996, cap. 4
 • Calitatea apei. Determinarea conţinutului de materii în suspensie. Metoda prin filtrare pe filtre din fibre de sticlă - SR EN 872:2005
 • Calitatea apei. Determinarea consumului biochimic de oxigen după n zile (CBOn) în ape uzate - SR EN 1899-1/2003
 • Calitatea apei. Determinarea consumului chimic de oxigen (CCOCr) - SR ISO 6060:1996
 • Calitatea apei. Determinarea conţinutului de amoniu. Partea 1: Metoda spectrometrică manuală - SR ISO 7150-1:2001
 • Conținutului de azot total - Metoda Hanna (Fotocolorimetru C214)
 • Determinarea substanţelor în soluţie – reziduu fix - STAS 9187-84
 • Calitatea apei. Determinarea fosforului. Metoda spectrofotometrică cu molibdat de amoniu. - SR EN ISO 6878:2005; cap. 4; 7
 • Determinarea agenților de suprafață anionici (detergenți) - SR EN 903/2003
 • Calitatea apei. Prelevare. Partea 1 Ghid general pentru stabilirea programelor și a tehnicilor de prelevare - SR EN ISO 5667-1/AC/2007
 • Calitatea apei. Prelevare. Partea 1 Ghid general pentru stabilirea programelor și a tehnicilor de prelevare - SR EN ISO 5667-1:2008
 • Calitatea apei. Prelevare. Partea 3: Conservarea și manipularea probelor de apă (ISO 5667-3/2018, ed. 5 - standard în lb. engleză) - SR EN ISO 5667-3:2018

Analize prin firmă terță: SC TIC MARCON, metoda fiind cea acreditată pentru acesta:

 • Determinare Crom total (spectrofotometrie) - Metoda Hach
 • Determinare Zinc (spectrofotometrie) - Metoda Hach
 • Determinare Nichel (spectrofotometrie) - Metoda Hach
 • Determinare Cadmiu (spectrofotometrie) - Metoda Hach
 • Determinare Mangan (spectrofotometrie) - Metoda Hach
 • Determinare Cupru (spectrofotometrie) - Metoda Hach
 • Determinarea conţinutului de azotaţi. Partea 3. Metoda spectrometrică cu acid sulfosalicilic - SR ISO 7890-3:2000
 • Calitatea apei. Determinarea conţinutului de nitriţi. Metoda prin spectrometrie de absorbţie moleculară - SR EN 26777:2002/ C91:2006 ISO 6777/2002
 • Calitatea apei. Determinarea conținutului de cloruri. Titrare cu azotat de argint utilizând cromatul ca indicator (Metoda Mohr) - SR ISO 9297:2001
 • Determinare sulfați - STAS 8601/1970

Pentru Staţia de Epurare Valea Mare Pravăţ:

 • Materii în suspensie - SR EN 872/2009;
 • Substanţe în soluţie – reziduu fix- STAS 9187-84;
 • Consum biochimic de oxigen CBO5 în ape uzate - SR EN 1899-1/2003;
 • Consum chimic de oxigen CCOCr - SR ISO 6060/1996;
 • Detergenţi - SR EN 903/2003;
 • Substanţe extractibile - SR 7587/1996;
 • Azot amoniacal/Amoniu - SR ISO 7150-1/2001;

Pentru Decantorul Imhoff de la Pescăreasa:

 • Materii în suspensie - SR EN 872/2009;
 • Substanţe în soluţie – reziduu fix - STAS 9187-84;
 • Consum biochimic de oxigen CBO5 în ape uzate - SR EN 1899-1/2003;
 • Consum chimic de oxigen CCOCr - SR ISO 6060/1996;
 • Azot amoniacal/Amoniu - SR ISO 7150-1/2001;
 • Fosfor total- SR EN ISO 6878/2005;
 • Detergenţi- SR EN 903/2003;
 • Substanţe extractibile - SR 7587/1996;
 • Azotaţi - SR EN 7890-2/2000;
 • Azotiţi - SR EN 26777/2002;