Puteți transmite autocitirea în intervalul 17.06.2024 - 28.06.2024

Buna dimineata! Astazi, 17.06.2024 în intervalul orar 09.15 -13.00, se întrerupe furnizarea apei potabile pe str. Mărăști, Ion Giurculescu, Gr. Alexandrescu, Valea Barbusii II, Fundatura Cazarmii, Izvorului pentru remediere avarii pe str. Valea Barbusii nr. 1A. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat consumatorilor si facem tot posibilul pentru terminarea lucrarilor in cel mai scurt timp. Mulțumim pentru înțelegere!

EDILUL C.G.A.

este o societate autorizată pentru asigurarea serviciilor de gospodărire comunală pentru locuitorii Municipiului Câmpulung şi ai localităţilor limitrofe, constând în:

captare, tratare și distribuție apă
canalizare şi epurare ape uzate
colectare şi evacuare ape pluviale

Pe lângă aceste activităţi, societatea mai desfăşoară şi alte prestaţii, şi anume:

execuţii branşamente apă şi racorduri canal
montaj contoare
vidanjări

Știați că pe 22 martie este ziua apei?

Nu există comisioane la plăți facturi pentru clienți!

Modalități de plată

Serviciul se adresează clienților companiei din Municipiul Câmpulung, județul Argeș și din localitățile Lerești, Valea Mare, Pravăț, Schitu Golești, Bughea de Sus și Bughea de Jos.

Vă rugăm să introduceți la explicații plată codul de client (unde nu este cerința obligatorie). Mulțumim!

Online

Folosind Cardul Bancar, direct pe acest website.

Pay Point

Aveți nevoie de factură sau de codul de client (Sumă maxim acceptata 4999 lei)

Un-doi centru de plăți

Aveți nevoie de factură sau de codul de client (Sumă maxim acceptata 4999 lei)

Bănci partenere

Banca Transilvania, BCR, BRD, Raiffeisen Bank, Trezorerie (Debit direct, aparate multifunctionale, ordin de plata, internet banking, mobile banking)

Casieria Societății

Program:
 • Luni: 08:00 -16:00
 • Marti: 08:00 -16:00
 • Miercuri: 08:00 -16:00
 • Joi: 08:00 -16:00
 • Vineri: 08:00 -16:00

Sunt acceptate plăți în numerar sau folosind cardul

Alte modalități

Internet Banking, mobile banking, ordin de plată, direct debit, PAGO, Orange Money, First Bank

Conturile EDILUL C.G.A. unde puteti achita facturile sunt:

RO25BTRLRONCRTOP18344401 - BANCA TRANSILVANIA
RO58RNCB0023013597330001 - BCR
RO73BRDE030SV06259750300 - BRD
RO55TREZ0465069XXX008004 - Trezorerie Pitesti
RO81RZBR0000060021114768 - RAIFFEISEN BANK

Cu o structură complexă,

S.C. EDILUL CGA S.A. are în exploatare:

Surse de apă subterană
un izvor natural şi şapte puţuri forate
Surse de apă de suprafaţă
polder - 1300 l/s
REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI PLUVIALĂ
99,73 km, din care: 81,23 km canalizare menajeră; 18,50 km canalizare pluvială
LABORATOR DE ANALIZE FIZICO-CHIMICE ŞI BACTERIOLOGICE A APEI
dotat cu aparatura necesară efectuării analizelor fizico-chimice şi bacteriologice ale apei, Certificat de Ministerul Sănătăţii pentru efectuarea monitorizării calităţii apei potabile
REZERVOARE DE ÎNMAGAZINARE
capacitate totală: 16500 m3,
REŢELE DE APĂ POTABILĂ
în lungime de 323,8 km, din care 17 km reţele de aducţiune şi 306,8 km reţele distribuţie
STAŢIE DE EPURARE MECANO-BIOLOGICĂ
(450 l/s);
STAŢIE DE TRATARE APĂ
1300 l/s (din care 400 l/s apă potabilă)
LABORATOR ANALIZE FIZICO-CHIMICE A APEI UZATE
STAŢII DE POMPARE A APEI

Managementul de la cel mai înalt nivel al S.C. EDILUL CGA S.A. se angajează pentru dezvoltarea, implementarea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management integrat calitate, mediu, SSM şi control intern/managerial prin:

 • Stabilirea, adecvarea, implementare şi menţinerea politicii în domeniul calităţii, mediului, securităţii şi sănătăţii în muncă şi comunicarea acesteia în organizaţie;
 • Promovarea abordării pe bază de proces şi a gândirii pe bază de risc;
 • Asigurarea faptului că sunt stabilite obiectivele calităţii, mediului, securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul S.C. EDILUL CGA S.A. şi la nivelele proceselor identificate şi că acestea sunt trasabile la obiectivul de politică al organizaţiei
 • Asigurarea resurselor pentru realizarea politicii, obiectivelor şi angajamentelor în domeniul calităţii, mediului, securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi pentru realizarea măsurilor de minimizare a riscurilor grave identificate în urma evaluărilor de risc;
 • Comunicarea importanţei satisfacerii cerinţelor clienţilor şi a conformării cu cerinţele legale şi a celor reglementare în domeniul calităţii, mediului, securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Conducerea analizelor calităţii, mediului, securităţii şi sănătăţii în muncă efectuate de management şi promovarea îmbunătăţirii.