Puteți transmite autocitirea în intervalul 15.07.2024 - 30.07.2024

 1. Denumire şi date de contact ale operatorului de date cu caracter personal:
  • Societatea: S.C. EDILUL CGA S.A.
  • Sediul: str. Traian nr. 41, Câmpulung, judeţul Argeş
  • Telefon: 0248/511688
  • Fax: 0248/510030
  • E-mail: edilulcga@yahoo.com
 2. Date contact Responsabil Protecţia Datelor
  • Telefon fix: 0248/510285
  • E-mail: edilulcga@gmail.com
 3. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal:
  • Încheiere contract de furnizare a serviciilor de apă şi canalizare;
  • Soluționarea petițiilor și a solicitărilor din partea clienților;
  • Colectare și recuperare creanţe;
  • Emitere Aviz de amplasament, aviz branșament gaz, aviz racord electric, aviz branșament apă, aviz racord canal, aviz extindere reţea de alimentare cu apă/ racord de canalizare;
  • Execuţie lucrare branşare/racordare la sistemele publice de alimentare cu apă/ canalizare;
  • Montare și sigilare apometre;
  • Încheiere/executare contract/comandă vidanjare;
  • Autorizație deversare ape uzate;
  • Încheiere/executare contract/comandă efectuare analize şi încercări laborator;
  • Cerere/CV pentru angajare;
  • Eliberare copii documente existente în arhiva societății;
  • Eventuală identificare vizuală în caz de nevoie.
 4. Categorii de date pe care le prelucrăm:
  • Nume, prenume, serie și număr C.I./B.I., CNP, adresă domiciliu/branșament, copie act proprietate/donație/vânzare-cumpărare/închiriere, nr. telefon, adresa e-mail, studii, calificări.
 5. Interes legitim prelucrare:
  • Încheiere contract de furnizare a serviciilor prestate de societate sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
  • Obligație legală a SC EDILUL CGA SA;
  • Consimțământ
 6. Destinatarii datelor cu caracter personal:
  • Personal execuţie/conducere din cadrul S.C. EDILUL CGA S.A.;
  • Instituţii publice abilitate colaboratoare;
  • Prestatori servicii;
  • Instanțele judecătorești, executori judecătorești.
 7. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal:
  • Perioada de valabilitate a contractului de furnizare a serviciilor, cât și pe toată durata necesară executării obligațiilor contractuale;
  • Până la expirarea termenului legal de păstrare
 8. Persoana vizată are dreptul de a solicita operatorului accesul, rectificarea sau ştergerea datelor, restricţionarea prelucrării datelor, dreptul de a se opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, precum şi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Refuzul dumneavoastră de a ne furniza datele cu caracter personal determină imposibilitatea furnizării serviciilor prestate de societatea noastră. Am fost informat/informată și am luat act că îmi sunt prelucrate datele mele cu caracter personal.