Puteți transmite autocitirea în intervalul 19.09.2022 - 30.09.2022

Buna ziua! Astazi, 27.09.2022, in intervalul orar 11.30-16.00, se intrerupe furnizarea apei potabile pe str. Mărășești, Mărăști, Grigore Alexandrescu, Izvorului, Valea Furnicii, Cazărmii, Parseni, pentru remediere avarie pe str. Mărăști nr. 41. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat consumatorilor si facem tot posibilul pentru reluarea furnizarii apei in cel mai scurt timp. Multumim pentru intelegere!

 1. Denumire şi date de contact ale operatorului de date cu caracter personal:
  • Societatea: S.C. EDILUL CGA S.A.
  • Sediul: str. Traian nr. 41, Câmpulung, judeţul Argeş
  • Telefon: 0248/511688
  • Fax: 0248/510030
  • E-mail: edilulcga@yahoo.com
 2. Date contact Responsabil Protecţia Datelor
  • Telefon fix: 0248/510285
  • E-mail: edilulcga@gmail.com
 3. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal:
  • Încheiere contract de furnizare a serviciilor de apă şi canalizare;
  • Soluționarea petițiilor și a solicitărilor din partea clienților;
  • Colectare și recuperare creanţe;
  • Emitere Aviz de amplasament, aviz branșament gaz, aviz racord electric, aviz branșament apă, aviz racord canal, aviz extindere reţea de alimentare cu apă/ racord de canalizare;
  • Execuţie lucrare branşare/racordare la sistemele publice de alimentare cu apă/ canalizare;
  • Montare și sigilare apometre;
  • Încheiere/executare contract/comandă vidanjare;
  • Autorizație deversare ape uzate;
  • Încheiere/executare contract/comandă efectuare analize şi încercări laborator;
  • Cerere/CV pentru angajare;
  • Eliberare copii documente existente în arhiva societății;
  • Eventuală identificare vizuală în caz de nevoie.
 4. Categorii de date pe care le prelucrăm:
  • Nume, prenume, serie și număr C.I./B.I., CNP, adresă domiciliu/branșament, copie act proprietate/donație/vânzare-cumpărare/închiriere, nr. telefon, adresa e-mail, studii, calificări.
 5. Interes legitim prelucrare:
  • Încheiere contract de furnizare a serviciilor prestate de societate sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
  • Obligație legală a SC EDILUL CGA SA;
  • Consimțământ
 6. Destinatarii datelor cu caracter personal:
  • Personal execuţie/conducere din cadrul S.C. EDILUL CGA S.A.;
  • Instituţii publice abilitate colaboratoare;
  • Prestatori servicii;
  • Instanțele judecătorești, executori judecătorești.
 7. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal:
  • Perioada de valabilitate a contractului de furnizare a serviciilor, cât și pe toată durata necesară executării obligațiilor contractuale;
  • Până la expirarea termenului legal de păstrare
 8. Persoana vizată are dreptul de a solicita operatorului accesul, rectificarea sau ştergerea datelor, restricţionarea prelucrării datelor, dreptul de a se opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, precum şi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Refuzul dumneavoastră de a ne furniza datele cu caracter personal determină imposibilitatea furnizării serviciilor prestate de societatea noastră. Am fost informat/informată și am luat act că îmi sunt prelucrate datele mele cu caracter personal.