Puteți transmite autocitirea în intervalul 15.04.2024 - 29.04.2024

SC EDILUL C.G.A. SA

Legislație

Acte normative privind organizarea și funcționarea societății.

Legea nr. 31/1990
privind societățile comerciale
Legea nr. 241/2006
privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare
Legea nr. 51/2006
privind serviciile comunitare de interes public
Legea nr. 544/2001
privind liberul acces la informații de interes public
OUG 109/2011
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
Ordin nr. 38 din 27.02.2017
al Preşedintelui ANRSC pentru eliberarea licenţei clasa 2 pentru serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare, valabil 27.02.2022
Licenţa clasa 3
pentru serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare nr. 5684/03.02.2022, valabilă 28.02.2027
Ordinul ANRSC 88/2007
pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și canalizare
Ordinul ANRSC nr. 89/2007
pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
Ordinul ANRSC 90/2007
pentru aprobarea contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare
HCL nr. 63/29.10.1998
de înființare, începând cu data de 01.01.1999, a S.C. EDILUL CGA S.A.