Puteți transmite autocitirea în intervalul 15.04.2024 - 29.04.2024

Circuitul documentelor

în cazul solicitării avizului de principiu pentru execuția branșamentului apă/ racordului la canalizare

Circuit documente
 1. Pentru Departamentul Tehnic, solicitantul:
 2. Șeful Dep. Tehnic/personal Dep. Tehnic:
  • întocmește dispoziția de plată pentru achitarea taxelor, care este transmisă Dep. Facturare
 3. Factura este vizualizată la Casierie, unde solicitantul efectuează plata
 4. Pentru Contractare, solicitantul depune:
  • copie act identitate
  • copie act proprietate
 5. Agentul de la Contractare elaborează Contractul de prestări servicii, care va fi activat după sigilarea apometrului/ recepția lucrării de racord canalizare
 6. Dep. Tehnic emite Avizul de principiu + Documentația tehnică (Plan de încadrare în zonă, Plan de situație, Memoriu tehnic) pe care le înmânează solicitantului și, în copie, Secției Apă/Secției Canal
 7. În cazul branșamentului de apă, după efectuarea lucrării, Secția Apă transmite Comp. Apometrie PV de montare apometru, iar Solicitantul depune la Comp. Apometrie BVM/Certificatul de conformitate al apometrului
 8. Comp. Apometrie face recepția montorii apometrului și elaborează Fișa apometrului, în dublu exemplar, pe care o înmânează, sub semnătură, Solicitantului. Comp. Apometrie transmite la Facturare Lista modificărilor, cu data de la care se activează Contractul și începe Facturare, Solicitantul devenind Abonat al S.C. EDILIUL CGA S.A.